12/01/2016

kalendarz adwentowy
nieugotowany obiad
nieposprzątany dom
pies i kot głodni od rana
ale 

k a l e n d a r z
a d w e n t o w y

pełen łakoci jest gotowy
i dzieci ucieszone


                                      ♥
Copyright © 2014 Pracownia Cudów | blog o biżuterii , Blogger